Français  | 


Welkom op onze website!

Het ontstaan

Na het opschorten van de dienstplicht hebben enkele Officieren van het actieve en het reservekader van de Luchtmacht onderzocht hoe zij het behoud van de band Leger-Natie het best zouden kunnen ondersteunen naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkeling. Uiteindelijk werd de kring opgericht in 1998.

Onze Missie

Al snel was duidelijk dat een eigentijdse vernieuwing van de reservekring een andere verhouding diende neer te zetten t.o.v. de  civiele samenleving en in het bijzonder de filosofische en academische wereld, de industrie, de politiek en dergelijke meer.

Wij zijn bovendien de mening toegedaan dat de morele waarden en het technische en intellectueel potentieel van onze Krijgsmacht een betere bijdrage kan leveren in de maatschappelijke ontwikkeling van ons land.

Hiervoor was het ook aangewezen om zich niet meer te beperken tot de Luchtmacht maar resoluut een intermachten profiel aan te nemen wat vandaag trouwens conform is met de structuur van de Krijgsmacht.

De klassieke reservekring heeft dus plaats gemaakt voor een militaire kring met een resultaatgericht en maatschappelijk postulaat, met de bedoeling militairen en burgers samen te brengen in een intellectueel perspectief en een eigentijdse uitwisseling.

De stichtende leden, bestuursleden en ereleden, militair of burger, gaan dan ook de verplichting aan om met voorname ernst deze principes uit te dragen in de militaire of civiele omgeving, met uitdrukkelijk respect voor democratische en humanistische principes en voor elke filosofische en democratische overtuiging.

Waarden

  • Bijdragen tot ondersteuning van de nodige bandbreedte tussen Defensie en Natie.
  • Bevorderen van maatschappelijk belang en verantwoordelijke burgerzin in een mondiaal perspectief.
  • Stimuleren van vriendschap, verdraagzaamheid en verstandhouding tussen alle Gemeenschappen.
  • Inbreng van expertise en ondernemingszin ten dienste van het land.